Nabídka

Jídelní a nápojový lístek

Týdenní menu

 

Jestli sa Vám u nás líbí, možete si též rezervovať celů hospodu na různé akce:

...svatby

...rodiné oslavy

...plesy

...firemní akce

...předváděcí akce

...smuteční hostiny

...školení

...rauty a catering

...srazy

...promoce

...dětské akce

...posezení u krbu

Když sa rozhodnete pro nejaků tů akcu, je dobré to řécť aspoň 2 - 3 dni dopředku telefonem a potem si domlůviť
ostatní věci s našim šefem. Určitě Vám dá nejaků tu slevu. Musí to byť prostě tak, aby byly spokojené obě strany.

Kdybyste chceli na akcu levnů muziku, možeme Vám půčiť jukebox .Možete si na něm pušťať písničky a skřékať
karaoke do rána. Na tanečním parketu mámé též super disko světla a fukar na dým.

Když Vás bude po akci sušiť a chcete už byť na druhý deň doma, možete si celů bečku piva odšůlať přes cestu — je to levnější. K temu též pučujeme chlaďák a pípu. K dobrému pojezení patří aj dobré popíjení, vybírať si možete
z velkého výběru gořalek (nejlepší je slivovica, protože má kůzelný účinek - „piješ, piješ a za chvílu sa Ti líbí aj
Tvoja roba“), víneček, ale též sodovek.

Jesli ste sa u nás měli jak doma, dobře ste pojedli a popili řeknite to dalším a jestli ne, nepravte to nikomu!
Děkujeme za Vašu trpělivosť, důfame že ste nepotřebovali pyžamo a tak dlůho to zas všecko netrvalo.

Vaša hospoda Valašský šenk Zavadilka

Ve Valašském Šenku Zavadilka přijímáme pouze papírové stravenky Sodexo a Gastropas. Elektronické stravenky nepřijímáme!