Vznik restaurace

Zakladatel restaurace Valašský šenk Zavadilka Petr Malina se narodil 17.1.1943 jako nejmladší syn ze tří sourozenců v rodině hoteliéra a hospodského Karla Maliny a jeho manželky Olgy z hotelu Zavadilka na Prostřední Bečvě. 

Jeho dětství bylo úzce spjato s děním kolem tohoto hotelu, v němž spolu se svými bratry Karlem a Jaroslavem vyrůstal. Chod tohoto podniku, který v té době jako jeden z mála poskytoval kompletní služby pro návštěvníky Valašska byl velmi náročný a proto i rodiče Petra Maliny byli často zaneprázdněni pracovními povinnostmi kolem tohoto centra pohostinnosti, kultury a zábavy v srdci Beskyd.

Během svého dětství Petr ve svém volném čase rád navštěvoval příbuznou rodinu na fojství u Malinů v Kněhyních na Prostřední Bečvě, které stálo nedaleko hotelu Zavadilka. K tehdejšímu fojství s 58 hektary půdy a s velkým množstvím chovaného skotu jako dítě přilnul a lze zde poprvé spatřit jeho počáteční zájem o půdu, zvířata a zemědělství jako takové.

Zřejmě proto, když vychodil základní školu na Horní Bečvě zvolil si studium na střední Zemědělské škole v Rožnově pod Radho-štěm a po jejím úspěšném absolvování nastoupil v roce 1961 základní vojenskou službu u pěšího motostřeleckého pluku ve Znojmě.

Po ukončení základní vojenské služby zvolil jako své budoucí pracoviště místní JZD v Prostřední Bečvě. V nelehké době a v samotných počátcích kolektivního zemědělství u nás je po několika měsících jako velmi mladý zvolen jeho předsedou. Po založení nového JZD Bečva, které vzniklo sloučením všech sousedních družstev z okolí Prostřední Bečvy, začne v roce 1971 vykonávat funkci hlavního agronoma. V roce 1964 se Petr Malina oženil se Zdenkou Mikulenkovou z Prostřední Bečvy a z tohoto manželství se jim narodili dva synové Petr a Zdenek. Práci hlavního agronoma vykonává s plným nasazením a píli až do rozpadu družstva v roce 1992. Důležitým mezníkem v jeho životě se stává rok 1990, kdy byla jeho otci Karlu Malinovi v restituci navrácena restaurace Zavadilka – bývalý hotel Zavadilka. Obnovený provoz restaurace Zavadilka přebírá vnuk Karla Maliny a zároveň syn Petra Maliny.

Po několikaměsíčním provozu byl 14. 3. 1996 objekt motorestu Zavadilka z větší části zničen úmyslně založeným požárem na základě objednávky najemce nedalekého Hotelu Kotár – bývalého rekreačního střediska podniku Hranické Cementárny. Po vleklém vyšetřování bylo žhářství nájemce sousedního podniku soudně prokázáno a tento byl odsouzen k několikaletému odnětí svobody.

I v této nepředstavitelně těžké situaci se Petr Malina nevzdal a dokázal s jemu vlastní pracovitostí a vytrvalostí objekt znovu vybudovat do její dnešní podoby a názvu – Valašský šenk Zavadilka. Tato stylová restaurace s valašským interiérem a s celou řadou originálních pokrmů a nápojů pro tento kraj typickými dnes zaujímá v oblasti gastronomie nepřehlédnutelné místo, jak pro návštěvníky Beskyd a jeho okolí, tak pro projíždějící řídiče směrem k hranicím na Slovensko.

VYHLÁDLO VÁM PŘI HISTORII?

Prohlédněte si náš stálý jídelní lístek a přijďte ochutnat.